Zgierskie Forum Gospodarcze na łamach "Banku"
  • 22 listopada 2021

Zgierskie Forum Gospodarcze na łamach "Banku"

Dziennikarze miesięcznika finansowego "Bank" zaszczycili swoją obecnością Zgierskie Forum Gospodarcze. Brali udział w panelach dyskusyjnych, przeprowadzali wywiady w kuluarach, czynnie udzielali się w dyskusjach merytorycznych.

Efektem pracy dziennikarzy branżowych jest kilkustronicowa relacja, która została opublikowana w listopadowym numerze miesięcznika.

Polecamy:

ZFG, miesięcznik BANK, listopad 21  

Okładka magazynu BANK