Emilia Wężyk

Prowadzący

 Z-ca Naczelnika Wydziału Rozliczeń i Składek - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poznaj innych panelistów

Łukasz Kuciński
Prowadzący

Prezes Zarządu AMS Prestige Sp. z o.o.

Marcin Wasiak
Panelista

od 2015 zajmuje się tworzeniem łódzkiego ekosystemu startupowego, poprzez organizację różnych inicjatyw tj. 3 edycji spotkań "Rozmów o Startupach" oraz 2 edycji wydarzenia "Startup Days". Uczestniczył przy...

Tomasz Bartosiak
Prowadzący

Prezes Zarządu Izby Przedsiębiorców i  Pracodawców Centralnej Polski. Od ponad 15 latu zajmuje się projektami promocyjnymi. Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii i  kampanii promocyjnych. Zdobywał doświadczenie prowadząc...