dr inż. Radosław Wach

Panelista

(BioMatGel Sp. z o.o.) absolwent Wydz. Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Doktorat na Wydz. Inżynierii Biologiczno-Chemicznej Uniwersytetu Gunma (Japonia). Nauczyciel PŁ i naukowiec BioMatGel, specjalizuje się w rozwoju i badaniach (m.in.) nowych biomateriałów polimerowych i innowacyjnych wyrobów medycznych. Członek zarządu startupu BioMatGel, odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, za pozyskiwanie funduszy na badania, za organizację i realizację projektów B+R.

Poznaj innych panelistów

Mariusz Szklarek
Panelista

księgowy, specjalista ds. kadr i płac. Zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w Incomeo i odpowiada za sprawy organizacyjne oraz współpracę z partnerami biznesowymi. Od 2014 – współwłaściciel kancelarii księgowopodatkowej...

Jolanta Pawłowska
Prowadzący

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu.

Łukasz Kuciński
Prowadzący

Prezes Zarządu AMS Prestige Sp. z o.o.