Sesja inauguracyjno-plenarna
19.10.2021 11:30

Sesja inauguracyjno-plenarna


Część I
 • Uroczyste otwarcie i przywitanie przybyłych uczestników Pierwszego Zgierskiego Forum Gospodarczego organizowanego na terenie miasta Zgierza przez Przemysława Staniszewskiego, Prezydenta Miasta Zgierza.
 • Prezentacja Muzeum Miasta Zgierza w ramach tegorocznych obchodów 200- lecia podpisania umowy zgierskiej – „Zgierz - kolebka Ziemi Obiecanej”.
Prowadzący: 
Maciej Rubacha – historyk, regionalista, adiunkt w Muzeum Miasta Zgierza, animator kultury, edukator. Autor wielu artykułów o historii Zgierza i regionu w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Wiceprezes Stowarzyszenia EZG. Współtwórca makiety Zgierza z 1850 roku. Zaangażowany w wiele projektów kulturalnych. Współtwórca projektu pn. „Zakładowe opowieści. Zapis wspomnień pracowników zgierskich zakładów przemysłowych w latach 1945-1990”. Twórca ekonomiczno-historycznej gry planszowej pn. „Zgierscy fabrykanci”. Prywatnie pasjonat gór i fotografowania.
Internacjonalizacja przedsiębiorstw włókienniczych.
Prowadzący:
Kazimierz Kubiak doktor nauk ekonomicznych specjalizującym się badaniach i analizach społeczno-ekonomicznych dotyczących strategii rozwoju i wspierania innowacyjności, konkurencyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W prowadzeniu badań współpracował z uczelniami  w Poznaniu, Łodzi, a także ośrodkami naukowymi Austrii i Holandii (EMI). Przedmiotem szczególnego zainteresowania dr K. Kubiaka jest przemysł włókienniczy. Aktualnie dr K. Kubiak jest wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich, członkiem Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie m. Zgierza oraz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi.


 •  Prezentacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu poświęcona rewitalizacji Starego Młyna, jego historii oraz przybliżenie działalności MOK.
Prowadzący:
Karolina Miżyńska - zastępczyni Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Jest absolwentką psychologii oraz podyplomowych studiów public relations na UŁ. Ukończyła dwa programy rozwojowe prowadzone przez Fundację Szkoła Liderów – Szkołę Liderów Miasta Zgierza oraz Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od wielu lat jest animatorką kultury i  autorką wyróżnianych projektów młodzieżowych, kulturotwórczych i lokalnych inicjatyw, angażujących różne środowiska. Ostatnio intensywnie działa w obszarze rozwoju Zgierza i poszukiwania wspólnego mianownika dla kultury, młodzieży, lokalnych liderów oraz wychowywania ambasadorów miasta.
Część II
Panel pt. „Internacjonalizacja w biznesie”. 
W skład panelistów wchodzić będą przedstawiciele środowisk otoczenia biznesu, samorządu i rządu, są to m. in.:
 • przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz;
 • przedstawiciel Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu;
 • przedstawiciel Centrum Eksportu Polska Agencja Inwestycji i Handlu ;
 • przedstawiciel Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • przedstawiciel Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej ;
 • przedstawiciel Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski ;
 • przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej ;
 • przedstawiciel Związku Banków Polskich

Poznaj inne panele

„Procedury i zadania związane z zatrudnianiem cudzoziemców w PUP”
20.10.2021 10:30

Gospodarz Panelu Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Czas trwania 30 min. Opis Zezwolenie na pracę sezonową                 ...

Położenie sukcesu? Przyszłość zgierskiego rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i społecznych.
19.10.2021 10:30

DATA 19.10.2021r. 1030 ORGANIZATOR Obserwatorium EkonomicznoSpołeczne CZAS 45 min PROWADZĄCA Anna BojanowskaSosnowska polityk społeczna, absolwentka Wydziału Prawa...

Oferta wsparcia ŁARR oraz ARP dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
19.10.2021 16:45

Gospodarz panelu  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Czas trwania 60 min. Opis  Oferta ŁARR dla przedsiębiorców...