Program


 ZGIERSKIE FORUM GOSPODARCZE       

19 - 20 października 2021


I DZIEŃ

9:00 – 10:15 – Rejestracja zaproszonych gości.

10:30 – Panel pn. „ABC eksportu, czyli pierwsze kroki w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców”- Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

10:30- Panel pn. "Położenie sukcesu? Przyszłość zgierskiego rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i społecznych".- Obserwatorium Ekonomiczno-Społeczne

11:30 - Sesja inauguracyjno-plenarna (limit miejsc)

Część I

- Uroczyste otwarcie i przywitanie przybyłych uczestników Pierwszego Zgierskiego Forum Gospodarczego organizowanego na terenie miasta Zgierza przez Przemysława Staniszewskiego, Prezydenta Miasta Zgierza.

- Prezentacja Muzeum Miasta Zgierza w ramach tegorocznych obchodów 200- lecia podpisania umowy zgierskiej – „Zgierz - kolebka Ziemi Obiecanej”.

- Wykład dr Kazimierz Kubiak, "Internacjonalizacja przedsiębiorstw włókienniczych"

- Prezentacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu poświęcona rewitalizacji Starego Młyna, jego historii oraz przybliżenie działalności MOK.

Część II

Panel pt. „Internacjonalizacja w biznesie”. 

W skład panelistów wchodzić będą przedstawiciele środowisk otoczenia biznesu, samorządu i rządu, są to m. in.:

- przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

- przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz;

- przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu;

- przedstawiciel Centrum Eksportu Polska Agencja Inwestycji i Handlu;

- przedstawiciel Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.;

- przedstawiciel Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej;

- przedstawiciel Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski;

- przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej;

- przedstawiciel Związku Banków Polskich.

- przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego

14:30 – Panel pt. „Lata 2020 – 2021 szansa dla wybranych firm czy sroga lekcja prowadzenia biznesu na skalę międzynarodową w warunkach pandemii" - Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski.

14:30 – ''Głusi w biznesie''- Grupa Uni-Lex.

15:30 – Lunch.

16:00 – Panel pt. „Różnice kulturowe w biznesie i w firmie. Jak prowadzić biznes w różnych i z różnymi kulturami. Dywersyfikacja kulturowa zasobów ludzkich w firmie. Jakie są wartości pozytywne i ewentualne problemy wynikające z faktu zatrudnienia w jednym przedsiębiorstwie pracowników pochodzących z różnych kultur. Dokąd zmierzamy", gość: Ireneusz Zyzański – Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa.

16:00 Wykład: "Dlaczego Zgierz? Czynniki sukcesu gospodarczego Zgierza po 1821 r." - Uniwersytet Łódzki

16:45 – Oferta wsparcia ŁARR oraz ARP dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

Zamknięcie paneli 

18:30 - Uroczysta Gala (limit miejsc)

Otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury „Stary Młyn” oraz wręczenie nagród im. Rajmunda Rembielińskiego połączone z obchodami 20-lecia współpracy miasta partnerskiego – Orzysz.

Koncert – Orkiestra Grohmana 

Bankiet

II DZIEŃ

9:00 – 10:15 – Rejestracja gości.

10:30 – Panel pt. „Procedury i zadania związane z zatrudnianiem cudzoziemców w PUP” – organizator Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu.

10:30- Panel pt. „ Zmiany dla przedsiębiorców od  1 stycznia 2022 r. wynikające z ustawy o
            systemie ubezpieczeń społecznych’’ – organizator I Oddział ZUS w Łodzi

11:00 – Panel pt. „Redukcja stresu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – pokaz w wykorzystaniem stanowiska VR” – organizator Politechnika Łódzka.

11:30 – Przerwa kawowa.

12:00 – Uroczyste wręczenie medali z okazji XXX-lecia samorządu terytorialnego (limit miejsc).

13:00 – Panel pt. „Rynek skandynawski: szanse i rozwój współpracy eksportowej z Polską" – Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej

13:00 – Panel pt. „Mediacja jako narzędzie optymalizacji biznesu” - Wojewódzkim Centrum   
             Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

14:00 – Panel pt. ”Eksport – rozwój polskich firm . Szanse eksportowe w Europie Wschodniej - rynki eksportowe Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu” – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

15:30 - Lunch.

16:30 – Panel pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie” - udział Prezydenta Miasta Zgierza i zgierskich przedsiębiorców prowadzących biznes na skalę międzynarodową – Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Program Zgierskiego Forum Gospodarczego 06.08.2021 11:49 docx 17,37 KB 130