Położenie sukcesu? Przyszłość zgierskiego rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i społecznych.
19.10.2021 10:30

Położenie sukcesu? Przyszłość zgierskiego rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i społecznych.

DATA: 19.10.2021r. 10:30

ORGANIZATOR: Obserwatorium Ekonomiczno-Społeczne

CZAS : 45 min

PROWADZĄCA : Anna Bojanowska-Sosnowska - polityk społeczna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

                           

PANELIŚCI : Dominik Gabrysiak - Wicestarosta Zgierski, absolwent kierunków: administracja, Doctor of Business Administration (DBA) oraz Executive Master of Business Administration (MBA). Menedżer samorządowy, czynnie związany z administracją publiczną. Samorządowiec, Radny Powiatu Zgierskiego. Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi. Wykładowca akademicki. 

 Marta Pietrak - Kędzierawska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Piotr Sosnowski - doktor nauk o zarządzaniu i jakości. Adiunkt przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.


OPIS:

Rynek pracy jest niezwykle podatny na wszelkie zmiany, co sprawia, że podlega ciągłej obserwacji i analizie. Obecnie ciężar dyskusji w jego kontekście skupia się na dwóch obszarach:

  • społecznym – związanym z wchodzeniem na rynek pracy nowych pokoleń cechujących się innymi motywatorami i stosunkiem do pracy, oraz zmniejszaniem się zasobów związanych z sytuacją demograficzną i starzeniem się społeczeństwa.
  • technologicznym – związanym z automatyzacją, wypieraniem pracowników przez maszyny oraz szerszym kontekstem tego zjawiska jak oddzielenie pracy od położenia geograficznego, specjalizacja pracowników czy lifelong learning.

W kontekście zgierskim niezwykle istotnym czynnikiem jest położenie względem  sieci drogowej. Czy przesądzi to o lokalnym sukcesie?

Dyskusja będzie mieć na celu analizę wybranych globalnych kierunków ewolucji rynku pracy oraz ich wpływu na sam rynek w kontekście lokalnych uwarunkowań. 

Poznaj inne panele

„Internacjonalizacja w biznesie”
19.10.2021 12:30

Gospodarz panelu Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Czas trwania Opis Prowadzący Paneliści W skład panelistów wchodzić będą...

„Lata 2020-2021 szansą dla wybranych firm, czy sroga lekcja prowadzenia biznesu na skalę międzynarodową w warunkach pandemii ? ”
19.10.2021 14:30

Gospodarz panelu Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski Czas trwania do 60 min. Opis W czasie rozmowy paneliści wymienią się swoimi opiniami w zakresie...

„Różnice kulturowe w biznesie i ich wpływ na potencjalny sukces”
19.10.2021 16:00

Gospodarz panelu Łódzka Izba PrzemysłowoHandlowa Czas trwania 45 min. Opis Jak prowadzić biznes w różnych  i z różnymi kulturami?  Dywersyfikacja kulturowa...