O internacjonalizacji

Internacjonalizacja to każdy rodzaj działalności gospodarczej, który przedsiębiorstwo podejmuje za granicą. Wiąże się to ze wzrostem powiązań gospodarczych między konkretnymi krajami i ich regionalnymi ugrupowaniami oraz przedsiębiorstwami.

Strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny:

  1. Eksport to najprostsza, ale również zazwyczaj pierwsza forma strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny. Wyróżniamy dwa rodzaje eksportu: pośredni i bezpośredni.
  2. Sprzedaż licencji, to kolejna forma wejścia na nowy rynek zagraniczny przedsiębiorstwa polegająca na przekazania za ustaloną cenę prawa wykorzystywania marki, produktu, know-how, patentu itp. na rzecz zagranicznego partnera.
  3. Podobną do sprzedaży licencji formą jest franchising. Forma taka polega na sprzedaży przez franczyzodawcę partnerowi zagranicznemu całego programu marketingowego firmy.
  4. Joint venture to już zdecydowanie bardziej zaawansowana forma wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, zaliczana do ekspansji kapitałowej.
  5. Najbardziej zaawansowaną forma wejścia na rynek zagraniczny jest posiadanie własnego przedsiębiorstwa.