O Forum

„Święto przedsiębiorców” – Zgierskie Forum Gospodarcze


Jak rozwinąć swój biznes za granicą? Jak znaleźć, a następnie pogłębiać kontakty międzynarodowe, by realizować wspólne projekty? Na te i podobne pytania odpowiadać będą uczestnicy Zgierskiego Forum Gospodarczego, czyli dwudniowego spotkania przedsiębiorców, zaplanowanego na 19 i 20 października 2021 roku.  

Organizowane przez Urząd Miasta Zgierza wydarzenie ma skupiać przede wszystkim przedsiębiorców różnych branż, ale także ludzi nauki, instytucji rządowych i samorządowych oraz otoczenia biznesu. W kilku panelach dyskusyjnych mowa będzie m.in. o różnicach kulturowych w biznesie, strategiach eksportu i rozwijania firmy zagranicą, wpływie pandemii na internacjonalizację firm czy o procedurach zatrudniania cudzoziemców. Do Zgierza na to spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele miast partnerskich, będzie więc okazja do nawiązywania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych.

Forum Gospodarcze jest organizowane w jubileuszowym roku 200–lecia podpisania Umowy Zgierskiej, która zmieniła niewielkie miasto w prężnie działający ośrodek włókienniczy. - Choć minęły dwa wieki, sens obu wydarzeń jest podobny – mówi Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza. - Szansą na rozwój miasta jest uczynienie go miejscem przyjaznym dla przedsiębiorców oraz ścisła współpraca administracji z biznesem.

- Wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia będzie, mam nadzieję, impulsem do rozwoju dla lokalnego biznesu i jego zewnętrznych partnerów. Otworzy nową perspektywę dla miasta – dodaje Prezydent. - Czerpiemy dobre wzorce z przeszłości, aby budować optymistyczną przyszłość.

Pomysł zorganizowania Zgierskiego Forum Gospodarczego narodził się rok temu, a realizowany jest przy finansowym wsparciu Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi, z udziałem licznych instytucji partnerskich. W zamyśle organizatorów, wykładom panelowym towarzyszyć mają szeroko zakrojone dyskusje, międzynarodowa wymiana opinii i doświadczeń, rozszerzanie biznesowych relacji. Spotkanie odbywać się będzie na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu, w pomieszczeniach zrewitalizowanego  Starego Młyna, ul. Długa 41a.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Umowa Zgierska 13.09.2021 07:15 docx 13,83 KB 20
2 Rajmund Rembieliński - konkurs 13.09.2021 07:15 docx 14,54 KB 10
3 Stary Młyn kulturalne serce miasta 13.09.2021 07:16 docx 13,35 KB 11