Maciej Kokotek

Prowadzący

Wiceprezes w Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.. Politolog, absolwent WSMiP UŁ. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Naukowo specjalizuje się w rozwoju przedsiębiorczości. Pierwszy Dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Tryb. W latach 2008-2016 r. tworzył od podstaw i kierował jako Dyrektor, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, wdrażając 3 mld zł z RPO WŁ na lata 2007-2013 i 2014-2020 dla firm, sektora nauki i samorządów. Mentor i członek jury w konkursie Ek-Soc Startup realizowanym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Ekspert oceny projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Jako Wiceprezes w Łódzkim Domu Biznesu m.in. doradza sektorowi MŚP m.in. w doborze optymalnych ścieżek i źródeł finansowania pomysłów inwestycyjnych oraz bierze udział w opracowaniu Strategii Rozwoju dla samorządów lokalnych.


Panele prowadzone przez prelegenta

Panel 1: 2022 - czy to dobry rok dla firm na początkowym etapie rozwoju
21.06.2022 12:15

"Panel 1 Łodzki Dom Biznesu 2022 czy to dobry rok dla firm na początkowym etapie rozwoju Moderator Maciej Kokotek Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający Łódzki Dom...

Poznaj innych panelistów

Marcin Wasiak
Panelista

od 2015 zajmuje się tworzeniem łódzkiego ekosystemu startupowego, poprzez organizację różnych inicjatyw tj. 3 edycji spotkań "Rozmów o Startupach" oraz 2 edycji wydarzenia "Startup Days". Uczestniczył przy...

Mariusz Szklarek
Panelista

księgowy, specjalista ds. kadr i płac. Zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w Incomeo i odpowiada za sprawy organizacyjne oraz współpracę z partnerami biznesowymi. Od 2014 – współwłaściciel kancelarii księgowopodatkowej...

Edyta Sitkiewicz
Prowadzący

Koordynator Zespołu Promocji Usług Rynku Pracy i Bezpośredniej Obsługi Klienta Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu.  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Filozoficzno – Historyczny, ukończyła również studia podyplomowe z...