Kontakt

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców:

Agnieszka Śmietana - asmietana@umz.zgierz.pl

Sylwia Kurowska - skurowska@umz.zgierz.pl

nr tel.: 690 540 365


Zgierskie Forum Gospodarcze odbywa się w budynku Starego Młyna, Zgierz, ul. Długa 41a