Maciej Kokotek

Prelegent

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

Maciej Kokotek (Łódzki Dom Biznesu/IPPCP Zgierz). Politolog, absolwent WSMiP UŁ. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Naukowo specjalizuje się w rozwoju przedsiębiorczości. Pierwszy Dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Tryb. W latach 2008-2016 r. tworzył od podstaw i kierował jako Dyrektor, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, wdrażając 3 mld zł z RPO WŁ na lata 2007-2013 i 2014-2020 dla firm, sektora nauki i samorządów. Mentor i członek jury w konkursie Ek-Soc Startup realizowanym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Ekspert oceny projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Jako Wiceprezes w Łódzkim Domu Biznesu m.in. doradza sektorowi MŚP m.in. w doborze optymalnych ścieżek i źródeł finansowania pomysłów inwestycyjnych oraz bierze udział w opracowaniu Strategii Rozwoju dla samorządów lokalnych.

Panele prowadzone przez prelegenta

„Lata 2020-2021 szansą dla wybranych firm, czy sroga lekcja prowadzenia biznesu na skalę międzynarodową w warunkach pandemii ? ”
19.10.2021 14:30

Gospodarz panelu Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski Czas trwania do 60 min. Opis W czasie rozmowy paneliści wymienią się swoimi opiniami w zakresie...

Poznaj innych panelistów

Jakub Lebuda
Panelista

Agencja Clipetize, Ekspert ds. rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jan Kaczmarek
Prelegent

CEO Fundacji Most 

Daniel Łuszczyn
Prowadzący

Panel ”Eksport – rozwój polskich firm . Szanse eksportowe w Europie Wschodniej rynki Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu” Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Specjalista Departamentu Obsługi i Pozyskiwania Inwestora w Łódzkiej...